Ceglédi Evangélikus Egyházközség

Egy a (Krisztus) test(e) (=Anyaszentegyház), és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett, és mindenek által és mindenekben. (Ef4,4-6) Isten ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete Krisztus arcán. (2 Kor 4,6) Jézus mondja: Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a Fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljöna világ általa. (Jn ev. 3,16-17)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek